”…Ali većina ljudi…”

”…Ali većina ljudi…” Bismillah! `El-hamdu lillahi Wesselatu wesselamu ala Rasulullah. Demokratija ili pokornost ljudima je način života koji propisuje većina ljudi. Allah subhanehu we te'ala je u Kur`anu spomenuo većinu ljudi samo u negativnom kontekstu:“ …ali većina ljudi ne zahvaljuje ”El- Baqara: 243 ”…ali većina ljudi ne zna.” Al-Araf; 187”… ali većina ljudi neće da…

Nastavi čitanje →